Gyakran Ismételt Kérdések

 

Kire vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség?

A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezetekre terjed ki.

„E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5–7. §-ában meghatározott ajánlatkérő szervezetekre terjed ki.”

Mit kell beírni az olyan időszakra, aminek a beszerzési tervéről nem áll rendelkezésre információ?

Minden időszakról szükséges nyilatkozni, anélkül a terv nem beküldhető.

Amennyiben egy adott évre nem áll rendelkezésre információ, úgy „Nemleges” tervet kell benyújtani.

A Terv bármikor felülvizsgálható és módosítható.

Jogszabály megjelenése után alakult vagy valahova beolvadt az intézmény. Így is kell minden időszakra tervsort készíteni, akkorra is, amikor az Intézmény Önállóan nem is létezett?

Minden időszakra kell adatot szolgáltatni.

Ha az adott intézmény egy időszakban már/még nem létezett önállóan, akkor arra „Nemleges” terv leadása szükséges.

Milyen gépjárműveket szükséges bevenni a tervbe? Csak tiszta (elektromos) járművet kell-e bejelenteni?

A KEF Tiszta Járművek Felületén minden M1, M2, N1, N2, N3 osztályú jármű beszerzésére vonatkozóan szükséges az adatszolgáltatást megtenni, amennyiben a beszerzés értéke elérte az Uniós értékhatárt.

Mennyi az uniós értékhatár?

Az Uniós értékhatárt minden évben a Közbeszerzési Hatóság hirdeti ki és jeleníti meg a saját oldalán. (https://kozbeszerzes.hu/)

A keresőbe az alábbi szöveget beírva: „január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról” a korábbi évek értékhatárai is megtalálhatóak.

A járműbeszerzési tervsorok rögzítésénél a beszerzés formája mezőben milyen esetben kell a „Saját hatáskörben történő” beszerzést választani?

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § szerinti esetekben a központi közbeszerzésre kötelezett szervezetek a központi beszerző szervezet jóváhagyását követően a közbeszerzést saját hatáskörben is megvalósíthatják.

Amennyiben a szervezet nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá, nem választható a „Saját hatáskörben történő” beszerzés.

Hogyan lehet elindítani/megtekinteni az oldalra feltöltött videós segédanyagot?

A felület videó lejátszását nem támogatja. A Fájl letöltése után az eszköz média lejátszójával tekinthető meg.

A videós segédanyagban látható bal oldali menüsávban lévő menüpontok, ahol a tervet hozzá lehet adni, nem láthatóak. Miért?

Ahhoz, hogy a felület minden részéhez hozzáféréssel rendelkezzen a Felhasználó, szükséges, hogy a Felhasználói fiókja egy Ajánlatkérő szervezethez csatlakoztatva legyen.

Érkezett egy e-mail, mely felszólít az adatszolgáltatási kötelezettségre, de ez már megtörtént. Mi a további teendő?

A felszólító, emlékeztető e-mail-ek automatikus e-mail-ek, melyeket minden Felhasználó megkap. Kérjük, figyelmesen olvassa el.

Kérjük, vizsgálja meg, ha Ön valóban teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét (Járműbeszerzési Terv leadása), akkor az évente előírt felülvizsgálaton kívül, van-e bármilyen további teendője. Például: járműbeszerzési igény, eredmény, teljesülés leadása.

Érkezni fog értesítő a 2. referencia időszak vagy a kötelező ellenőrzés előtt?

A KEF figyelemmel kíséri az adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó határidőket, melyekről időben (akár többször is) értesíteni fogja az Ajánlatkérő szervezeteket központi e-mail formájában.

A beadott és jóváhagyott tervről később kiderült, hogy nem jó, így módosítani szükséges. Ezt mikor lehet megtenni? Ki teheti meg? Szükséges engedélyeztetni?

A módosítást bárki kérelmezheti, akinek a Felhasználói fiókja össze van kötve az adott intézménnyel. (Ez minden adatszolgáltatásban étintett adatra érvényes.)

A módosítás bármikor megtörténhet, nem szükséges megvárni az év végi felülbírálási időszakot.

A módosításkor a rendszer kéri a felhasználó jelszavát, majd a módosítások után szükséges jóváhagyásra beküldeni a módosított adatokat.

A KEF Központi Közbeszerzési Portálján (KEF-KKP) van regisztrációm. Ott módosítottam az adataimat/az intézményem adatait. A KEF Tiszta Járművek Felületen nem módosult, miért? Ide is be tudok lépni a KEF KKP-s regisztrációmmal?

A két felület az intézményi adatok tekintetében egymástól független, így amennyiben változnak az adataik, úgy azt mindkét oldalon szükséges módosítani.

Amennyiben a KEF-KKP-n a regisztrációja korábbi, mint 2022. október és Adminisztrátori szerepkörrel rendelkezik, akkor a Felhasználói regisztrációja átemelésre került, és első belépéskor az elfelejtett jelszóval tud belépni; azonban ha a KEF-KKP-n a regisztrációja frissebb, mint 2022. októbere, vagy nem volt egy intézménynél sem Adminisztrátori szerepköre, úgy új regisztráció szükséges.

Az Intézmény adataiban szeretnék módosításokat tenni, de a rendszer nem enged menteni. Miért?

Az intézmény adataiban csak az Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó tud módosítást tenni.

Az intézmény adatlapján piros csillaggal jelölve vannak a kötelezően kitöltendő mezők. Amennyiben ezek a mezők mind kitöltésre kerülnek, úgy lehetséges az adatok mentése, ellenkező esetben nem.

Felhasználói fiókhoz tartozó e-mail cím megszűnt/módosult, lehet módosítani a Felületen?

A Felhasználó e-mail címét nem lehet módosítani. A Felhasználó megszűnt/módosult e-mail címe esetén új regisztráció szükséges és az új fiókot hozzá kell rendelni az Intézményhez.

Intézményhez szeretnék csatlakozni, de nincs Adminisztrátor/már nem dolgozik itt az Adminisztrátor, így nem tudja senki jóváhagyni a csatlakozási kérelmemet. Mit lehet tenni?

Ebben az esetben az ajánlatkérő szervezet és a felhasználó összekapcsolására vonatkozó, képviseletre jogosult által aláírt kérelmet meg kell küldeni szkennelve e-mailben a tisztajarmu@kef.gov.hu mail címre, csatolva a kérelmet aláíró tekintetében az aláírási jogosultságot igazoló közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.

A kérelem formája nem kötött, de tartalmaznia kell az alábbi adatokat (egyértelmű beazonosíthatóság céljából):

  • intézmény megnevezése
  • intézmény KEF azonosítója
  • felhasználó neve (felhasználói azonosító, melyet regisztrációkor kapott a felületen)
  • felhasználó e-mail címe (mellyel regisztrált a rendszerben)
  • jogosultság (szerepkör) megjelölése pl. adminisztrátor, ügyintéző

Ezt követően a KEF munkatársai fogják az intézményhez rendelni a felhasználót.

Ha a szolgáltatási szerződést a referencia-időszaknál hosszabb időre kötik, akkor a használt járműveket a következő referencia-időszakra is számításba kell venni?

Nem. A 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése határozza meg, hogy a beszerzett járműveket mely referencia-időszakban kell beszámítani. Annak ellenére, hogy az első referencia-időszak alatt aláírt szolgáltatási szerződés a második időszakban is érvényben lehet, a szerződés hatálya alá tartozó járműveket csak az első időszakra kell számításba venni.